Levend in Christus, een leven in eenheid met God

Nieuwsbrief 1, mei 2022

Na gedurende vele jaren de cursus te hebben gegeven met de titel: Levend in Christus, ben ik benieuwd in hoeverre dit realiteit is geworden bij degenen die deze lessen hebben gevolgd. Daarom is het mijn verlangen te laten zien vanuit mijn eigen ervaring hoe dit leven een realiteit kan worden. Valt er dan niets meer te leren? Er blijft zeker nog heel veel te leren, maar misschien ook wel af te leren. Als het geloof alleen kennis blijft zal het nooit levend worden.

Romeinen 8:11 Want als de Geest van Hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal Hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft.

Levend worden is een proces van afscheid nemen van het oude leven en aandoen van het nieuwe leven. Hoe dat werkt? Het is de Geest die in ons leeft en ons levend maakt lezen wij. Omdat God weet dat het voor ons onmogelijk is om naar Zijn wil te leven heeft Hij het voor ons mogelijk gemaakt door een leven in eenheid met Hem. Hij heeft dit bevestigd in een Nieuw Verbond, een eenzijdig verbond, waarbij God ons alles wil en kan geven wat wij hiervoor nodig hebben. Ook bij het Oude Verbond had God het mogelijk gemaakt zijn volk alles te geven wat hen ontbrak. Hun probleem was echter dat zij krachteloos waren door het oude leven, omdat een leven in eenheid met God niet mogelijk was. Door de Heilige Geest is dat nu wel mogelijk.

Psalm 81:11 Ik ben de HEER, je God, die je wegleidde uit Egypte – open wijd je mond, Ik zal hem vullen.” 12 Maar mijn volk luisterde niet, Israël wilde niet van Mij weten. 13 Toen liet Ik hen begaan, koppig volgden zij hun eigen inzicht.

De werking van het Nieuwe Verbond is door het bloed van Jezus. Wij hebben door het offer van Jezus en door Zijn opstanding uit de dood een bloedband met God. Wij zijn kinderen van God door de wedergeboorte en ontvangen het nieuwe leven elk moment door het bloed van Jezus. Wij mogen leven in de eenheid met Hem. Een eenheid waarvoor Jezus bidt:

Johannes 17:20 Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in Mij geloven. 21 Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden.

Niet later in de hemel, maar nu op deze aarde in dit leven. Het betekent dat het de bedoeling is dat als de mensen ons zien dat zij Jezus zien. Wat een wonder, maar tegelijkertijd ook wat een verantwoordelijkheid! De vraag is of wij weten wat dit voor ons betekent. Zullen we deze vraag niet aan God stellen? Hij weet wat wij nodig hebben en hoe Hij het ons duidelijk kan maken.

Zelf stelde ik aan God in 2016 een vraag over de bediening van genezing door de Kerk. Het was tijdens een conferentie van het EWV met als spreker Randy Clark. Mijn vraag was, of het Gods bedoeling was dat de kerk voor genezing conferenties moest houden met sprekers die hiervoor een speciale gave hadden ontvangen. Direct daarna werd ik in mijn geest overtuigd dat God genezing aan de kerk had gegeven door het offer van Jezus. Hoe dan? “DOOR HET AVONDMAAL”. Dit was een antwoord wat ik zelf absoluut niet had verwacht. Als toetsing hiervan ben ik op zoek gegaan naar de bevestiging in de Bijbel. Hierover de volgende keer meer.

Teus van Vliet