Levend in Christus, een leven in eenheid met God

Nieuwsbrief 5

Wat moeten wij ons voorstellen van een leven in eenheid met God? Paulus noemt in 1Korintiërs 2:16 een eenheid in gedachten;

Er staat immers geschreven: ‘Wie kent de gedachten van de Heer, zodat hij Hem zou kunnen onderwijzen?’ Welnu, onze gedachten zijn die van Christus.

De uitvoering van deze gedachten in de praktijk is een keuze van onze wil, maar om het met liefde te doen gaat het om het verlangen van ons hart.

Misschien moet het wel beginnen met een verlangen van ons hart, zodat de keuze om te doen wat God van ons vraagt niet moeilijk meer is. Als wij ons leven richten op de wil van God mogen wij ook vertrouwen dat ons verlangen hierin Gods verlangen is.

Van Jezus staat geschreven in Johannes 4, dat ‘Hij moest door Samaria gaan’. Zou Hij toen al geweten hebben dat Hij daar een vrouw zou ontmoeten bij de bron en de gevolgen die dat zou hebben voor de stad waar zij woonde, of volgde Hij in de keuze van zijn weg het verlangen van het hart van zijn Vader?

Ik denk dat Hij ons in zijn leven op aarde heeft voorgeleefd hoe wij zijn discipelen kunnen zijn, waarbij het doen van Gods wil begint met een verlangen van ons hart. Een verlangen wat God zelf in ons hart geeft.

Hoe dit kan werken ervaarde ik laatst in een jongerendienst, waarbij na afloop werd gevraagd of iemand wilde getuigen over wat hij/zij met God had meegemaakt.

Hoewel ik wel een verlangen had om te getuigen, kwam er op dat moment niets in mijn gedachte. Ik dacht dat God dan wel iemand anders zou laten getuigen, maar er kwam niemand. Zou God dan niets door een getuigenis tot ons te zeggen hebben, of was alles al gezegd in de dienst?

Achteraf realiseerde ik mij dat het verlangen om te getuigen voldoende kon zijn. Hiervan te getuigen zou de eerste stap kunnen zijn.

Wandelen met God is stap voor stap leven in eenheid met Hem. Het is een beeld van onze levensweg als discipel van Jezus. Wandelen zoals Hij gewandeld heeft.

? 1Johannes 2:6 Wie zegt in Hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden.

De komende nieuwsbrieven zou ik over de praktijk van deze weg en wandel na willen denken. Hierbij uitgaande van de opdracht van Jezus in Mattheüs 10 over ons leven in het koninkrijk van God.

Mattheüs 10:8 Genees zieken en wek doden op, reinig mensen die door een huidziekte onrein zijn, en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven!

Hier noemt Jezus 4 onderwerpen, waarvan ik per nieuwsbrief een voorbeeld wil geven en ook een les toevoegen. Het gaat daarbij om: Genees zieken, wek doden op, reinig mensen die door een huidziekte onrein zijn en drijf demonen uit.

Teus van Vliet, 6 augustus 2022