Wie zijn wij

Wij zijn als gebedsteam binnen de Hervormde gemeente van Harmelen gestart met gebedspastoraat in het jaar 2000.
Vanaf 2005 zijn wij ook onderwijs gaan geven over de lessen die wij in de praktijk leerden en over het Bijbelse fundament van deze bediening.
Het doorgeven van wat wij hierin zelf leren willen wij nog steeds doen door onderwijs en training,
hoewel wij als gebedsteam vanaf 2021 niet meer functioneren onder verantwoording van de Hervormde gemeente van Harmelen.

Onderwijs en training

De cursus Levend in Christus hebben wij vele jaren gegeven in Harmelen en op verzoek in andere gemeenten.
Naast onderwijs over onze identiteit in Christus is deze cursus ook een training in de praktijk van profetie, genezing en bevrijding.
In 2022 zijn periodiek een aantal nieuwsbrieven geplaatst op de website als aanvulling op de cursus.
Vanaf 2023 werken wij als trainer via het Evangelisch Werkverband mee aan de training Luisterend bidden en aan de training Levend in Christus, die vanaf september 2023 door het Evangelisch Werkverband wordt aangeboden.