Levend in Christus, een leven in eenheid met God

Nieuwsbrief 3

De viering van het Avondmaal heeft mijn denken over het nieuwe leven echt veranderd. Al vele jaren vieren wij het Avondmaal (ook thuis), in de verwachting dat Jezus ons hiertoe heeft uitgenodigd.

Openbaring 3:20Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, Ik met hem en hij met Mij.

Het heeft mij laten zien dat God een relatie met ons wil en gemeenschap met ons zoekt in alles wat wij ondernemen. Zonder die gemeenschap is er geen kracht in ons getuigenis. Het is een leven door de Heilige Geest in alles wat wij doen. De praktijk van het Pinksterfeest!

In 2013 leerde ik een nieuwe les over deze praktijk. Ik werd in dat jaar gevraagd binnen een korte periode in 3 bijeenkomsten onderwijs te geven over het onderwerp: Genezing en bevrijding. Ik had hiervoor wel eigen lesmateriaal beschikbaar, maar bij de voorbereiding leek het wel of dit materiaal niet zou voldoen. Het voelde voor mij als ‘manna’ van de vorige dag. Het leek of het verhaal wat ik kende zijn kracht had verloren. Er was voor mij ‘nieuwe manna’ nodig uit de hemel.

In de periode van zoeken hierin naar de wil van God kreeg ik steeds dezelfde Psalm in mijn gedachte. Het was Psalm 81 waarvan het 12e vers in de oude berijming:

Opent uwe mond. Eist van Mij vrijmoedig. Op mijn trouwverbond, al wat u ontbreekt , schenk Ik, zo gij ‘t smeekt, mild en overvloedig.

‘Al wat u ontbreekt’, dat is mooi. Ik ging nadenken wat mij dan ontbrak, maar ik kon geen nieuwe dingen bedenken. Om een ​​lang verhaal kort te maken, God heeft tijdens de bijeenkomsten door deze Psalm laten zien, dat Hij alleen weet wat ons ontbreekt. Het waren niet de woorden, maar het was de kracht van de Heilige Geest.

God gaf mij geen nieuw verhaal om uit te delen, Hij deelde Zichzelf uit! Hij bepaalde de regie van de bijeenkomsten op een bijzondere manier en overtuigde de aanwezigen van Zijn liefde door de Heilige Geest.

Ook voor vandaag wil de Heilige Geest ons openbaren wat ons ontbreekt en mogen wij onze mond open doen om het verlangen wat Hij zelf al in ons hart heeft gelegd in genade aan te nemen door Hem daarvoor te danken. Dat is een leven uit geloof. God heeft ons gemaakt om één te zijn met Hem en dat mogelijk gemaakt door het offer van Jezus. Hij heeft hierdoor een Nieuw Verbond met ons gesloten en bevestigt dat in elke viering van het Avondmaal.

Teus van Vliet, 2 juni 2022